Suomen kielioppikirjoja Saksassa

You are currently viewing Suomen kielioppikirjoja Saksassa

Ymmärrettävästi saksaksi julkaistujen suomen kielioppikirjojen valikoima on rajallinen. Siitä huolimatta opiskelijat voivat tukeutua muutamiin hyvin erilaisiin teoksiin, jotka eroavat sisällöltään enemmän kuin niiden samalta kuulostavien nimien perusteella voisi kuvitella. Sen lisäksi on tietysti tarjolla monia julkaisuja, jotka ovat joko yksikielisiä (suomeksi) tai kaksikielisiä (englanti-suomi). Näihin ei-saksankielisiin teoksiin en kuitenkaan perehdy tässä, vaan olen valinnut tarkasteltavakseni neljä hyvin erilaista teosta, jotka on kaikki julkaistu saksan kielellä ja jotka ovat ilmestyneet Saksassa.

Grammatik der finnischen Sprache (Eva Buchholz)

Eva Buchholz on julkaissut varteenotettavan oppikirjan, jonka reilut 200 sivua sisältävät kaiken tarpeellisen. Lukuisat esimerkit käännöksineen auttavat ymmärtämään ja käyttämään esiteltyjä asioita. Kuten takakannen tekstissä mainitaan, on tämä alunperin vuonna 2004 Hempen-kustantamossa ilmestynyt kirja tarkoitettu opiskelioille, joilla on filologinen tausta. Siihen on pääosin helppo yhtyä: Kirjassa käytetään monia kielitieteellisiä termejä, joita ei selitetä sen tarkemmin ja jotka siksi saattavat tuottaa vaikeuksia lukijoille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet kieliä tai muita filologisia aineita. Kirja maksaa 21,80 euroa (toukokuu 2021; kaikki hinnat ovat Saksassa voimassa olevia kiinteitä hintoja).

Lukija löytää kirjasta nopeasti hakemansa asiat. Tärkeimmät kohdat on lihavoitu. Taulukot ovat minusta tässä kirjassa erityisen hyvät, sillä ne ovat laajat ja kattavat mutta eivät sisällä tarpeetonta tietoa. Ainoastaan muutamissa kohdissa asioden selitys jää hieman vajaaksi (esimerkiksi monikon muodostaminen), jolloin lukijan itsensä on täydennettävä puuttuvat muodot.

Yhteenvetoni: Eva Buchholzin kielioppi tarjoaa kaiken, mitä saksankielinen suomenoppija tarvitsee. On kuitenkin suositeltavaa olla sinut terminologian kanssa. Osa kirjan kappaleista, esimerkiksi ääntämistä ja puhekieltä koskevat osiot, on jätetty melko lyhyiksi ja yksinkertaisiksi. Myös ne opiskelijat, jotka haluavat perehtyä paremmin eri muotojen, äänteiden tai muiden ilmiöiden syntymiseen, tarvinnevat nopeasti kattavamman kirjan.

 

Finnische Grammatik (Fred Karlsson)

Fred Karlssonin suomen kielioppi on klassikko Suomessa. Muista tässä artikkelissa esitellyistä teoksista poiketen tämä kielioppi on alunperin ruotsinkielisen kirjan käännös. Kirjan ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1978, suomenkielinen käännös ensi kertaa vuonna 1983 ja saksankielinen käännös vuosi sen jälkeen. Nykyään kirja on saatavilla Helmut Busken kustantamana niin sanottuna print on demand -versiona, joka on jälkipainos neljännestä vuonna 2000 ilmestyneestä painoksesta. Kirja maksaa 29,90 euroa (toukokuu 2021).

Kirjassa esitellään 278 sivulla tärkeimmän ilmiöt. Nide jakautuu peräti 22 kappaleeseen. Tekijän mukaan kirja on suunniteltu sekä oppi- että hakuteokseksi ja on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille, jotka osaavat jo lukea yksinkertaisia suomenkielisiä tekstejä. Tosin heti seuraavassa lauseessa mainitaan, että lukijalta ei edellytetä muita tietoja.

Kaiken kaikkiaan kielioppi on erittäin kattava ja etenee yksityiskohtaisesti. Minua itseäni häiritsee vähän kirjassa käytetty tapa merkitä kaikki morfit eli merkityksen omaavat sanan osat vinoviivoilla. Se vaikeuttaa lukemista huomattavasti, eikä se tieto minusta ole tarpeen joka kohdassa.

Yhteenvetoni: Karlssonin kieliopissa on jokaiselle jotakin. Kirja sisältää enemmän tietoa kuin Eva Buchholzin teos, mutta sitä ei ole aivan yhtä miellyttävä lukea.

 

Grammatikübungsbuch Finnisch (Harald Molan)

Harald Molan on yrittänyt kehitellä kätevän kielioppikirjan. Jo tämän Helmut Buske –kustantamossa ilmestyneen kirjan formaatti erottaa sen muista tämän artikkelin kirjoista. Kirjan on tarkoitus olla pieni ja käytännöllinen, minkä seuraukseni kirjasinkoko on pieni. Kun ottaa huomioon kirjassa olevat lukuisat kirjoitustehtävät, pienestä tekstikoosta on pikemminkin vain haittaa.

Valitettavasti virhepaholainen on (ainakin vielä kirjan toisessa, parannetussa painoksessa vuodelta 2014) iskenyt muutamin paikkoihin, ja myös ajatusvirheitä löytyy. Niinpä eräässäkin harjoituksessa väitetään, että Saksojen yhdistyminen olisi tapahtunut vuonna 1989. Enemmän kuin kyseenalaista on minusta myös essiivin ja translatiivin sijoittaminen niin sanottujen marginaalisten sijamuotojen joukoon. Kolmanneksi kirjasta löytyy termejä, jotka ovat nykysuomessa joko vanhentuneita tai eivät ole yleiskielen mukaisia (puhutaan esimerkikski Eestistä, kun tarkoitetaan Viroa tai kroaatin kielestä kun tarkoitetaan kroatian kieltä). Kaiken lisäksi vielä joissakin kohdissa pää- ja sivulauseet menevät sekaisin. Käytännössä lukijan täytyy siis olla varuillaan, ja kun otetaan vielä huomioon se, että kirja on suunniteltu etenkin aloittelijoille, vaarana on, että tärkeät asiat opitaan väärin.

Positiivisena asiana mainittakoon, että kirja sisältää selitysten lisäksi myös harjoituksia sekä niiden ratkaisut. Nämä harjoitukset ovat monipuolisia ja tukevat oppimista. Kaiken kaikkiaan kirjassa on noin 180 sivua, mikä alleviivaa teoksen ideologiaa: Se on aloittelijaystävällinen, tiivisluonteinen kirja. Hienouksia kirjasta saa hakea turhaan, mutta lukija saa kieliopista hyvän yleiskäsityksen. Kirja maksaa 19,90 euroa (toukokuu 2021).

Yhteenvetoni: Molanin kirja on mielestäni suunnattu lähinnä aloittelijoille, jotka etsivät kompaktia kielioppikirjaa, jossa selitykset ovat helposti ymmärrettävissä ja joka sisältää harjoituksia. Kirjassa esiintyviä kaikenlaisia virheitä ei tarvittaisi.

 

Finnische Grammatik (Martin Putz)

Martin Putz julkaisi vuonna 2002 Praesens-kustantamossa kielioppikirjan, jonka avulla hän yrittää selvittää kielihistoriallisia seikkoja suomenopiskelijoille, jotta nämä ymmärtäisivät ja oppisivat helpommin monimutkaisen ja epäsäännöllisen muoto-opin sekä monesti epäloogiselta vaikuttavan lauseopin. Tässä deskriptiivisessä kieliopissa käytetään siis myös diakroonista näkökulmaa, eli kielen ilmiöitä tarkastellaan niiden ajallisen kehityksen pohjalta. Tästä johtuen Putzin kielioppi on mielenkiintoinen ennen kaikkea sellaisille opiskelijoille, jotka haluavat perehtyä kielen syntymiseen ja sen varhaisempiin muotoihin, joiden pohjalta nykyiset muodot ovat kehittyneet. En sen sijaan suosittelisi tätä kielioppia niille opiskelijoille, jotka haluavat opetella nykyistä kirjakieltä eivätkä tarvitse lisätietoja, sillä tärkeät asiat katoavat nopeasti kirjan „tietoviidakossa“. Jos lukija sitä vastoin haluaa esimerkiksi tietää, miten eri sanatyypit ovat muodostuneet ja mihin nykyiset muodot perustuvat, kirja on oivallinen apuväline.

Noin 220-sivuisen kirjan johdannossa paneudutaan ensin suomen kielen historiaan sekä sen erityispiirteisiin. Varsinainen kielioppiosa on jaettu äänne-, muoto- sekä lauseoppiin. Kirjassa on paljon erilaisia havainnollisia taulukoita mutta myös erittäin (!) paljon tekstiä joka sivulla, joten kirjaa ei voi kutsua erityisen lukijaystävälliseksi. Tietotiheys on valtava – jos tekstin määrä olisi joka sivua kohden vähennetty tasolle, joka on tavallinen kielioppikirjoissa, tässä teoksessa olisi varmasti vähintään 400 sivua.

Kirja on saatavilla nykyään vuoden 2008 muuttamattomana painoksena niin kutsuttuna print on demand –versiona. Se maksaa vähän alle 40 euroa (toukokuu 2021).

Yhteenvetoni: Edistyneille opiskelijoilla ja niille, jotka haluavat syventyä diakrooniseen kielitieteeseen, sekä niille, jotka etsivät selityksiä eri ilmiöille, kirja on varmasti hyödyllinen. Kaikille muille opiskelijoille riittänee myös vähän helpommin sulava (mutta samalla vähemmän ravitseva) ravinto.

 

Vastaa