Oppikirjojen vertailua

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Kieli
  • Artikkelin kommentit:0 kommenttia
You are currently viewing Oppikirjojen vertailua

Suomen kielen opiskelijan urallani olen jo lukenut monta oppikirjaa kannesta kanteen. Mitä pidemmälle olen ehtinyt, sitä vaikeammaksi on tosin tullut löytää sopivalla tasolla olevaa materiaalia. Nykyisin käytän ennen kaikkea kirjoja, jotka on suunniteltu ensi kädessä Suomessa asuville maahanmuuttajille. Tässä yhteydessä haluaisin kirjoittaa kokemuksista erilaisiin teoksiin liittyen. Kenties tästä on apua päätösentekoon jollekulle, joka on itse etsimässä oppikirjaa.

Yksi, kaksi, kolme osat 1 ja 2 (Senja Riekkinen-Gebbert)

Tätä sarjaa käytettiin ensimmäisellä kansalaisopiston kurssillani. Se on tarkoitettu opiskelijoille, jotka asuvat saksankielisellä alueella, eli kaikki ohjeet, lisätiedot, sanasto sekä kielioppi ovat saksaksi, mikä helpottaa uusien oppijoiden alkuun pääsemistä. Jokaisen kappaleen lopussa on lyhyt teksti suomalaiseen kulttuuriin ja tapoihin liittyen.

Tekstit on usein kirjoitettu dialogien muotoon yleiskielellä. Joissakin kohdissa viitataan Suomessa käytettävään puhekieleen, mutta aiheeseen ei syvennytä tarkemmin.

Positiivista on minusta se, että kirjoissa on kuunteluharjoituksia litterointeineen sekä kaikkien tehtävien ratkaisut. Kaikki alkuun pääsemiseksi tarvittava on siten yhtenä niteenä ilman, että täytyisi käyttää rahaa erikseen myytäviin tehtävien ratkaisuvihkoihin tai harjoituskirjoihin.

Etenemisvauhti on kirjoissa loppujen lopuksi hidas, ja aiheiksi on usein valittu tilanteita, joihin turisti joutuu Suomessa, esimerkiksi kesäloma mökillä. Kun sitten aloin käyttää suomea päivittäin, huomasin, että minulta puuttui vielä tarvittava sanasto arkipäivän tilanteiden kuvailemiseen.

Yhteenvetona voi sanoa, että teos soveltuu hyvin suomen kieleen alkeiden opettelemiseen, sillä aikaisempaa kokemusta kielestä ei tarvita, ja kirjaan sisältyvien ratkaisujen ansiosta itseopiskelu on mahdollista.

 

Samalla kartalla osat 1 ja 2 (Marja-Liisa Saunela)

Sarja on tarkoitettu aikuisille maahanmuuttajille, jotka opiskelevat suomea toisena kielenä, ja on siksi kokonaan kirjoitettu tällä kielellä. Osa 1 johdattaa opiskelijan tasolta A2.2 tasolle B1.1, osa kaksi siitä aina tasolle B2 asti.

Kirjan eri osioissa käsitellään eilaisia aiheita kuten asuminen, liikenne ja matkailu tai vapaa-aika. Joka kappale sisältää erilaista materiaalia asiatekstien, dialogien ja haastattelujen muodossa. Sen jälkeen on harjoituksia näihin teksteihin liittyen, esimerkiksi tekstinymmärtämiskysymyksiä tai sellaisia, joissa tulee vastata opiskelijan omien kokemusten pohjalta. Kirjan lopusta löytyy lisää harjoituksia sekä tehtävien ratkaisut.

Näiden kirjojen huono puoli on se, että ne eivät sisällä kielioppiin liittyviä selityksiä, joten kielioppi on opeteltava muista lähteistä. Lisäksi kirja ei sisällä minkäänlaisia kuunteluharjoituksia.

Osaa 2 käytämme tällä hetkellä eräällä edistyneiden opiskelijoiden kurssilla. Tekstit ovat huomattavasti vaikeampia kuin ensimmäisessä osassa. Sarjan toisessa osassa käytetään runsaasti partisiippeja ja lauseenvastikkeita, joten näiden asioiden pitäisi olla entuudestaan tuttuja siten, että ne ymmärtää ainakin passiivisesti.

Yhteenveto: Sarja soveltuu edistyneille opiskelijoille ja on hyödyllinen sanavaraston laajentamiseen tekstien avulla. Ensimmäisestä osasta pitäisi selvitä sen jälkeen, kun on opiskellut sarjan Yksi, kaksi, kolme ensimmäiset kaksi kirjaa. Ennen kuin opiskelija yrittää opiskella toisen osan avulla, on tarpeen tutustua partisiippeihin ja lauseenvastikkeisiin, esimerkiksi alla esiteltävän Suomen mestarin tai kielioppikirjan avulla.

 

Suomen Mestari osa 4 (Sonja Gehring, Sanni Heinzmann, Sari Päivärinne ja Taija Udd)

Tässä on kyseessä neliosainen sarja, josta olen itse toistaiseksi käyttänyt vain neljättä osaa. Neljäs osa on suunniteltu opiskelijoille, jotka ovat jo edenneet tasolle B1 ja haluavat kirjan avulla saavuttaa tason B2.

Kirjassa käsitellään erilaisia Suomessa elämiseen liittyviä aiheita kuten työnhaku ja lastenhoitopaikan etsiminen mutta myös sanomalehtitekstien ymmärtäminen. Myös tämä kirja on täysin suomenkielinen; kirjassa on silti runsaasti tilaa sanojen opiskelijan omalle kielelle kääntämistä varten. Jokainen kappale sisältää puhutulla yleiskielellä kirjoitettuja dialogeja sekä yhteenvetoja siitä, miten esimerkiksi ilmaistaan myöntymistä, miten lohdutetaan tai miten asioidaan puhelimessa. Kielioppitaitoja laajennetaan pala palalta; huomio on tässä kirjassa partisiipeissa ja lauseenvastikkeissa. Kappaleiden lopussa on runsaasti harjoituksia opitun syventämiseksi. Lisäksi kirjassa on parityöskentelytehtäviä, joiden avulla voi harjoitella puhumista. Kaikkiin tehtäviin löytyvät vastaukset kirjasta. Ainoastaan luetunymmärtämistehtävät on hankittava erikseen, joten en kykene sanomaan niistä mitään.

Yhteenveto: Hyvin tehty ja ennen kaikkea kattava kirja, jonka avulla voi laajentaa niin sanavarastoa kuin kieliopin tuntemusta.

 

Kipinä osa 1 ja 2 (Niina Eloranta ja Heidi Lehtosaari)

Sarja on suunniteltu Suomen lukion koululaisille, jotka opiskelevat suomea toisena kielenä, ja sen on tarkoitus johdattaa tasolle B2. Sarjassa käsitellään aiheita kuten esimerkiksi erilaiset tekstilajit tai kieli, kulttuuri ja identiteetti.

Yksittäiset kappaleet alkavat aina teksteillä (johdantoteksti, jota täydentää autenttinen materiaali kuten katkelmat kirjoista, kolumnit jne.), sen jälkeen on erilaisia suullisia ja kirjallisia tehtäviä. Aiheesta riippuen nämä voivat hyvinkin olla vaikeita, joten minun on haettava paljon sanoja. Tämä pätee ennen kaikkea silloin, kun vastaan tulee sanoja, joita en ole toistaiseksi tarvinnut arkisissa tilanteissa, sillä minähän en ole koskaan käynyt suomalaista koulua eikä minun ole tarvinnut koskaan miettiä esimerkiksi sitä, miten eri tekstilajit voidaan järjestää suomeksi.

Positiivisiksi asioiksi voi nostaa kattavat kielioppiosiot kokoavine taulukoineen, joihin on myös paljon harjoituksia. Vaikka kielioppi on minulle suureksi osaksi kertausta, on vaikeusaste minusta sopiva, sillä esimerkiksi kirjoissa käytetyt verbit ovat enimmäkseen harvinaisia tai pitävät sisällään ilkeyksiä kuten astevaihtelua. Ratkaisuja harjoituksiin kirjoissa ei ole. Ne on ostettava erikseen tai sitten on käännyttävä sellaisen suomalaisen puoleen, johon luottaa. Valitettavasti kirjassa ei myöskään ole kuullunymmärtämisharjoituksia.

Yhteenveto: Autenttisten aineistojen kuten haastattelujen, romaanikatkelmien tai laulujen sanojen käyttämisen ansoista tarpeeksi vaikea myös edistyneille. Kielioppia voi harjoitella perusteellisesti. Koska kirjasarja on tarkoitettu käytettäväksi koulussa ja valmistauduttaessa ylioppilaskokeeseen, kirjoissa on kylläkin usein tekstin tuottamiseen liittyviä tehtäviä, jotka eivät ehkä tunne kaikista hyödyllisiltä.

Vastaa